A projekt céljai

Célok

A projekt létrejötte

A projekt A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Kódszám: KEOP – 6.1.0/B/09-11 keretében valósul meg.

 • A kedvezményezett szervezet neve: IMRO-DDKK Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
 • A kedvezményezett szervezet székhelye: 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 17-19.

 

A Lakossági Tanácsadó Iroda létrehozásának célja a Nagykanizsán és környékén élők számára, hogy megismerhették, kipróbálhassák az alternatív megoldásokat a környezettudatos életmód kialakítására, gyakorlati útmutatót kapjanak a környezettudatos megoldások alkalmazásához. A kommunikációs kampányok keretén belül az iroda megismerhetővé válik, valamint folyamatosan – a megvalósítási időszak média megjelenéseinek, és rendezvényeinek köszönhetően – a figyelem középpontjában marad.

Az iroda legfőbb tevékenysége tehát az, hogy a lakókkal megismertesse a környezetének értékeit, hirdesse a takarékos szemléletet és bánásmódot, és hosszú távon a környezeti terhelés csökkentését érje el a célcsoport körében.

A projekt rövid távú céljai

 • A célcsoport megismerkedjen az anyagtakarékosság fontosságával, konkrét ismeretekkel rendelkezzen a szelektív hulladékgyűjtésről, az újrahasznosításról, komposztálásról. Kialakuljon az anyag- és energiatakarékosságra pozitív önkéntes hajlandóság.
 • A célcsoport megismerkedjen a víztakarékosság, a fenntartható vízhasználat fontosságával, konkrét ismeretekkel rendelkezzen arról, hogy milyen gyakorlati módszerekkel tud otthonában vizet megtakarítani. Megismerkedjen a víztakarékosságot segítő eszközökkel, technológiákkal.
 • A célcsoport pontos ismeretekkel rendelkezzen az általuk leggyakrabban vásárolt termékek környezeti terheiről, megismerkedjen független minősítési rendszerekkel, előnybe részesítsék a helyi termékeket.
 • A projekt célcsoportja megismerkedjen a háztartási energia csökkentését elősegítő gyakorlati módszerekkel, technológiákkal, a megújuló energiát felhasználó eszközökkel és a környezetbarát közlekedés fogalmával, lehetőségeivel.
 • A célcsoport tagjainak váljon világossá, hogy a környezettudatos életvitelnek alapja a természetes és mesterséges környezet harmonikus viszonya, megismerje azokat a lehetőségeket, melyekkel közvetlen lakókörnyezetét otthonosabbá tudja tenni.
 • Váljon tudatossá, hogy egy fenntarthatósági életforma alapfeltétele a humán együttműködés fontossága, a kommunikációs csatornák működése mind a civil, mind az önkormányzati szférában.

A projekt hosszú távú, általános céljai

 • A lakosság energiafogyasztásának csökkenése, ezáltal a légkör CO2 terhelésének csökkentése a klímaváltozás mérséklésére
 • Megújuló energiák alkalmazásának növekedése a lakosság körében
 • A lakosság vízfelhasználásának csökkenése
 • Növekvő kereslet a környezetbarát termékek iránt
 • A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének növekedése
 • A lakosság aktív részvétele környezetük kialakításában és ezzel a közös felelősségvállalás elősegítése
 • A „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” (UNESCO V. Felnőttoktatási Konferencia) szemléletének lebontása az egyén szintjére

Célcsoportok

A projekt a Pályázati útmutató által meghatározott alábbi célcsoportokat célozza meg:

  • Nagykanizsa város és vonzáskörzetének lakossága – lakosság általában
  • Nagykanizsa város óvodásai és általános iskolásai – gyerek korcsoport (4-15 év)

A környezettudatos magatartás kialakulásához és „rögzítéséhez” folyamatos, hosszú távú, széles körű tájékoztatás, oktatás szükséges, melynek véleményünk szerint ki kell terjedni a minden korcsoportra, így a gyerekekre, és a felnőttekre egyaránt. A felnőtt lakosság környezeti nevelése azért fontos, mert ők azok, akik lakossági szinten a megfelelő döntési kompetenciával rendelkeznek a környezettudatos tevékenységek esetében. A „lakosság általában” célcsoport megjelölését indokolja az is, hogy a helyzetelemzésben feltárt problémák az egész lakosságra igazak, így az egész lakosság szemléletét szükséges megváltoztatni. Ennek a célcsoportnak az elérését segítik a kiadványok, a médiaeszközök, a nagy városi rendezvényeken standdal történő megjelenések.

gyerekek esetében a környezeti nevelés leghatékonyabb színtere az óvoda és az iskola, ahol a kötelező órák felett szórakoztató módon is lehet „tanítani” a gyerekeket. Ez a korcsoport a legfogékonyabb az új információk befogadására, ebben a korban még könnyebben lehet elérni a szemlélet megváltoztatását. A projekt során a gyerekek is találkozni fognak a média megjelenésekkel, a standokkal, a kiadványokkal, de az ő érdeklődésüket a témák iránt szeretnénk felkelteni kizárólag az ő részükre meghirdetendő pályázatokkal és vetélkedőkkel is.

Szemléletünk szerint a lakossági tudatformálást a szülők és a gyerekek együttes bevonásával érhetjük el leghatékonyabban. A gyerekeket az iskolában – óvodában megtanulhatják, megtapasztalhatják a környezettudatos gondolkodást, melyet a szülők is könnyebben elfogadnak, megértenek, ha őket is azonos időben a saját csatornáikon – médiamegjelenések, szóróanyagok – bevonjuk a közös cselekvésbe.

gyermek célcsoportnak szólnak a különböző tervezett óvodai és iskolai pályázatok és vetélkedők, illetve szakembereinek révén biztosított az, hogy az irodát vagy a „standjainkat” felkereső érdeklődő gyerekek a saját nyelvezetükön kapják meg a kívánt információkat, ismereteket. Az irodába és a standokon különböző, az internetről letölthető gyerekeknek szóló kiadványok is rendelkezésre állnak a projekt során.